Press Kit

Polence optpopt zich op haar eerste album onder eigen naam als interessante componist die klankwerelden van Letse volksmuziek met die van de jazz en impro, en als zangeres zelfs die van de samba combineert.

Polence emerges on her first album under her own name as an interesting composer who combines the sound worlds of Latvian folk with the ones of  jazz and impro, and as a vocalist even the one of samba.